Heresy Era Prospero Spireguard, 15th Assault Infantry

 

Models for Sale 2/22/2018

Captain Sokhem Vithara
ProsperoSpireguardCaptainPtd (1).JPG (169408 bytes) ProsperoSpireguardCaptainPtd (2).JPG (178105 bytes)
Lasrifle Section
ProsperoSpireguardLasrifleSectionPtd (1).JPG (529398 bytes) ProsperoSpireguardLasrifleSectionPtd (2).JPG (548395 bytes)
Support Section
ProsperoSpireguardSupportSectionPtd.JPG (657374 bytes)
Remnants and Substitutes
ProsperoSpireguardRemnantsPtd.JPG (628715 bytes)
ProsperoSpireguardLascannonsPtd.JPG (639520 bytes)
Lightning Strike Fighter
ProsperoSpireguardLighningPtd (1).JPG (277974 bytes) ProsperoSpireguardLighningPtd (2).JPG (275387 bytes) ProsperoSpireguardLighningPtd (3).JPG (314380 bytes)
Ragnarok Squadron (counts-as Leman Russ MBTs)
ProsperoSpireguardLemanRussRagnarokPtd (1).JPG (349089 bytes) ProsperoSpireguardLemanRussRagnarokPtd (2).JPG (347165 bytes)
ProsperoSpireguardLemanRussRagnarokPtd (3).JPG (363576 bytes) ProsperoSpireguardLemanRussRagnarokPtd (4).JPG (359042 bytes)
ProsperoSpireguardLemanRussRagnarokPtd (5).JPG (363936 bytes) ProsperoSpireguardLemanRussRagnarokPtd (6).JPG (373513 bytes)
King Russ Squadron (counts-as Leman Russ Vanquisers)
ProsperoSpireguardKingRussVanquisherPtd (1).JPG (261458 bytes)
ProsperoSpireguardKingRussVanquisherPtd (2).JPG (327460 bytes) ProsperoSpireguardKingRussVanquisherPtd (3).JPG (330060 bytes)
ProsperoSpireguardKingRussVanquisherPtd (4).JPG (342675 bytes) ProsperoSpireguardKingRussVanquisherPtd (5).JPG (333638 bytes)
ProsperoSpireguardKingRussVanquisherPtd (6).JPG (332526 bytes) ProsperoSpireguardKingRussVanquisherPtd (7).JPG (357229 bytes)
Malcador
ProsperoSpireguardMalcadorPtd (3).JPG (420049 bytes) ProsperoSpireguardMalcadorPtd (4).JPG (422894 bytes)
Stormhammer

ProsperoSpireguardStormhammerPtd (1).JPG (530121 bytes)

 ProsperoSpireguardStormhammerPtd (2).JPG (540814 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

Older Updates

ProsperoSpireguardPaintingChart20161231.jpg (314926 bytes)

HQ

CaptainSokhemVitharaPtd (1).jpg (299237 bytes) CaptainSokhemVitharaPtd (2).jpg (331902 bytes)
SpireguardArmyShot.jpg (468805 bytes)

 

 

ELITES

TROOPS

LasrifleSectionPtd.jpg (835242 bytes)
SpireguardVoxAndVexPtd.jpg (451194 bytes) SPireguardVoxAndVexilla.jpg (496294 bytes)
SpireguardRotorCannonsPiP (1).jpg (946415 bytes) SpireguardRotorCannonsPiP (2).jpg (813689 bytes)
ProsperoSpireguardCaptainPtd (1).JPG (169408 bytes) ProsperoSpireguardCaptainPtd (2).JPG (178105 bytes)
ProsperoSpireguardLasrifleSectionPtd (1).JPG (529398 bytes) ProsperoSpireguardLasrifleSectionPtd (2).JPG (548395 bytes)
ProsperoSpireguardRemnantsPtd.JPG (628715 bytes) ProsperoSpireguardLascannonsPtd.JPG (639520 bytes) ProsperoSpireguardSupportSectionPtd.JPG (657374 bytes)

 

 

FAST ATTACK

Lightning Strike Fighter
ProsperoSpireguardLighningPtd (1).JPG (277974 bytes) ProsperoSpireguardLighningPtd (2).JPG (275387 bytes) ProsperoSpireguardLighningPtd (3).JPG (314380 bytes)

 

 

HEAVY SUPPORT

StormHammerPiP (3).jpg (405573 bytes) StormHammerPiP (4).jpg (433322 bytes)
StormHammerPiP (2).jpg (462536 bytes) StormHammerPiP (1).jpg (488574 bytes)
Ragnarok Battle Tanks
ProsperoSpireguardLemanRussRagnarokPtd (1).JPG (349089 bytes) ProsperoSpireguardLemanRussRagnarokPtd (2).JPG (347165 bytes)
ProsperoSpireguardLemanRussRagnarokPtd (3).JPG (363576 bytes) ProsperoSpireguardLemanRussRagnarokPtd (4).JPG (359042 bytes)
ProsperoSpireguardLemanRussRagnarokPtd (5).JPG (363936 bytes) ProsperoSpireguardLemanRussRagnarokPtd (6).JPG (373513 bytes)
KV-2RagnarokPiP (3).jpg (795974 bytes)
KV-2RagnarokPiP (2).jpg (803402 bytes) KV-2RagnarokPiP (1).jpg (752139 bytes) 20160124_140655.jpg (424994 bytes)

King Russ Vanquishers

ProsperoSpireguardKingRussVanquisherPtd (1).JPG (261458 bytes)
ProsperoSpireguardKingRussVanquisherPtd (2).JPG (327460 bytes) ProsperoSpireguardKingRussVanquisherPtd (3).JPG (330060 bytes)
ProsperoSpireguardKingRussVanquisherPtd (4).JPG (342675 bytes) ProsperoSpireguardKingRussVanquisherPtd (5).JPG (333638 bytes)
ProsperoSpireguardKingRussVanquisherPtd (6).JPG (332526 bytes) ProsperoSpireguardKingRussVanquisherPtd (7).JPG (357229 bytes)

KingRussPtd (2).jpg (600942 bytes)

KingRussPtd (1).jpg (876985 bytes)

KingRussPtd (3).jpg (529202 bytes)

KingRussPtd (4).jpg (652306 bytes)

KingRussPtd (5).jpg (602247 bytes)

KingRussPtd (6).jpg (500429 bytes)

KingRussPtd (8).jpg (389263 bytes)

KingRussPtd (7).jpg (540160 bytes)

KingRussPiP (8).jpg (788616 bytes)

KingRussPiP (6).jpg (833742 bytes)

KingRussPiP (7).jpg (365199 bytes)

KingRussPiP (5).jpg (747567 bytes)

KingRussPiP (4).jpg (879940 bytes)

ScaleVsLemanRuss (1).jpg (473269 bytes)

ScaleVsLemanRuss (2).jpg (645734 bytes)

ScaleVsLemanRuss (3).jpg (543120 bytes)

ScaleVsMalcador (1).jpg (386431 bytes)

ScaleVsMalcador (2).jpg (574699 bytes)

ScaleVsMalcador (3).jpg (453087 bytes)

ScaleVsMacharius (1).jpg (469887 bytes)

ScaleVsMacharius (2).jpg (630673 bytes)

ScaleVsMacharius (3).jpg (610886 bytes)

KingRussPiP (1).jpg (700946 bytes)

KingRussPiP (2).jpg (634345 bytes)

KingRussPiP (3).jpg (607902 bytes)

KingRussBuild (1).jpg (725386 bytes)

KingRusCleanup1.jpg (677488 bytes)

KingRussUnbuilt.jpg (531641 bytes)

Malcador

MalcadorPiP3 (1).jpg (617364 bytes)

MalcadorPiP3 (2).jpg (625179 bytes)

MalcadorPiP2.jpg (748965 bytes)

MalcadorPiP1 (1).jpg (654950 bytes)

MalcadorPiP1 (2).jpg (610606 bytes)

ProsperoSpireguardMalcadorPtd (1).JPG (409108 bytes)

ProsperoSpireguardMalcadorPtd (2).JPG (376627 bytes)

EyeOfMagnusRedux.jpg (474665 bytes)

Back